HÄLSINGE LÅTVERKSTAD 2003

 

12-220hlv03riddare

1 Polska
2 Riddar-Lasses Polska
3 Polska
4 Polska
5 Polska
6 Hultens` Vals
7 Polska
8 A: Polska, B: Polska
9 Kyrkschottis
10 Gånglåt
11 Tjugondagknutpolskan
12 Polska
13 Polska
14 Vals
15 Katarina
16 Schottis
17 Brudmarsch
18 Vals

Hälsinge Låtverkstad är ett projekt som syftar till att stärka folkmusikens roll och ge fler unga chansen till utbildning i den hälsingska folkmusiktraditionen där man tillåter sig att leka och vara nytänkande utan gränser…

Under 2003, 2004 och 2005 har man arbetat med tre olika grupper (20-25 per år) med hälsingeungdomar. Ett antal helgkurser har genomförts med många gästlärare. Varje årsprojekt har avslutats med att spela in en CD-skiva.