HÄLSINGE LÅTVERKSTAD 2004

 

15-220hlv04dasshjartan

1 Lyckomarschen 3.07
2 Persapojkan 3.14
3 Kus-Erik 2.53
4 Helmers schott 3.08
5 Jon-Jöns Olle 3.30
6 Nordblad 3.00
7 Schenellen 2.04
8 Joggen 2.57
9 Nyholman 3.06
10 Sme-Pelle 3.57
11 Morsken 4.11
12 Magga o Lisa 2.16
13 Snickar Erske 2.24
14 Pusten 3.52
15 Kaisa 2.25
16 Jämmerdalen 2.42
17 Kongen 2.34

Hälsinge Låtverkstad är ett projekt som syftar till att stärka folkmusikens roll och ge fler unga chansen till utbildning i den hälsingska folkmusiktraditionen där man tillåter sig att leka och vara nytänkande utan gränser…

Under 2003, 2004 och 2005 har man arbetat med tre olika grupper (20-25 per år) med hälsingeungdomar. Ett antal helgkurser har genomförts med många gästlärare. Varje årsprojekt har avslutats med att spela in en CD-skiva.