HÄLSINGE LÅTVERKSTAD 2005

 

1. Mallången 3.3222-220hlv05mallanger
2. I himmelen 4.10
3. Ljungpolskan 2.45
4. Kling klang 1.31
5. Kornknarren 2.02
6. Den omöjliga 2.08
7. Hans låt 4.18
8. Ack, ack 1.32
9. Jämtpolskan 2.38
10. Kari Kari/Sömnesugga 3.09
11. Sorgevalsen 4.05
12. Kråkan sitter på taket 2.05
13. Kul på G 4.40
14. Carl Sved 2.10
15. Thores Schottis 2.35
16. Hultens vals 1.59
17. August Nyholm 2.35
18. Gullvagnen 2.28
19. Skogpolska 2.28
20. Såpat och klart 2.21
21. Tackvisa 2.22

Hälsinge Låtverkstad är ett projekt som syftar till att stärka folkmusikens roll och ge fler unga chansen till utbildning i den hälsingska folkmusiktraditionen där man tillåter sig att leka och vara nytänkande utan gränser…

Under 2003, 2004 och 2005 har man arbetat med tre olika grupper (20-25 per år) med hälsingeungdomar. Ett antal helgkurser har genomförts med många gästlärare. Varje årsprojekt har avslutats med att spela in en CD-skiva.