SNAP – The first gathering

 

21-220snapthefirstgathering

1. Majas brudvals/Shirleys reel 4.26
2. Water of Tyne 3.29
3. XYZ 2.30
4. Fetpolskan 2.35
5. I lost my love but I care not/Hultkläppen/
     The Peacock followed the hen 3.47
6. Elsey´s waltz 2.04
7. Nisse Östman/
Because he was a bonny lad 5.29
8. Thunder foot/JW´s 3.14
9. Jock Wilson of Fenton/Korp-Erik 4.09
10. Schönning/Hornpipe 6.37
11. Erik Isak 2.47
12. Bör Johan 1.53
13. Tune for Matt Robson 2.49
14. Bonden och Fan 2.08

SNAPSweden North Pennies And Ploërmel är ett unikt transnationellt projekt som riktar sig till ungdomar ifrån Hälsingland, Sverige, Norra Penninerna i England och fr.o.m 2005 även Pays de Ploermel-Coer de Bretange i Frankrike. Tanken att ungdomar får fördjupa sig i sin egen och andra länders traditionella folkmusik, vi vill också skapa folkmusikaliska utbildningar mellan länderna och stärka den lokala identiteten i respektive område. Erfarenhetsutbyten om digitalisering av folkmusikarkiv samt att utveckla ett arrangörsnätverk för traditionell musik i Europa arbetar man också mycket med.

Varje års verksamhet har resulterat i inspelning av en CD-skiva och turnéer med hela gruppen.