SNAP – The Second Gathering

 

1. Brännvinslåten24-220snapsecondgathering
2. Les jeunes filles
3. Tam Lin
4. The Barrowburn Reel
5. Suite de ridées
6. Bonny at morn
7. Lyckomarschen/Lingbo-Lindblad
8. Mazurka
9. Hälsingevalsen
10. The lad with the trousers on/ Fair Jenny’s Jig /
Paddy’s leather breeches/ Frank’s reel
11. The wild hills o’ Wannies/Schönning
12. Les filles qui s’y marient/The Labyrinth
13. Suite de ridées
14. Winblad/Upstairs and to bed
15. Verse à boire/Le bois tortu
16. The New Road to Alston/Sömnesuggan/Plinn Ton Simpl
17. The farewell song
18. Gan te the kye

SNAPSweden North Pennies And Ploërmel är ett unikt transnationellt projekt som riktar sig till ungdomar ifrån Hälsingland, Sverige, Norra Penninerna i England och fr om 2005 även Pays de Ploermel-Coer de Bretange i Frankrike. Tanken är att ungdomar får fördjupa sig i sin egen och andra länders traditionella folkmusik. Vi vill också skapa folkmusikaliska utbildningar mellan länderna och stärka den lokala identiteten i respektive område. Erfarenhetsutbyten om digitalisering av folkmusikarkiv samt att utveckla ett arrangörsnätverk för traditionell musik i Europa arbetar man också mycket med.

Varje års verksamhet har resulterat i inspelning av en CD-skiva och turnéer med hela gruppen.

Se också SNAP – The first gathering 21-100snapthefirstgathering